Andelen människor som bor i städer ökar hela tiden. Det innebär nya utmaningar på många håll i världen. ”Smart Living Challenge” är en internationell innovationstävling med fokus på en hållbar livsstil i stadsmiljö.

Läs mer här