Intervju med Lena Nyström och Yahya Can i den elektroniska versionen av Göteborgs Manhattan:

http://issuu.com/tidningenbk/docs/gm_maj_2014/10?e=1884465/7936211