Företagsledning för kontinuerlig innovation i en snabbföränderlig värld

Författare:

Annika Steiber

Boken kan laddas ned gratis här:

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Publikationer/Produkter/googlemodellen/