I dag presenterade näringsminister Annie Lööf en ny inriktning för EU:s regionalfondsprogram i Sverige under perioden 2014-2020. Totalt omfattar programmen 16 miljarder kronor. Mer fokus läggs på jobb och entreprenörskap än tidigare och det sker en femdubbling av investeringar i energieffektivisering och förnybar energi.

Regionalfonden är en del av EU:s sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka EU-ländernas konkurrenskraft.

– Vi lägger nu mer fokus på jobb och företag än tidigare. Dessutom femdubblar vi satsningarna på förnybar energi. Mer pengar satsas på innovation för att jobben ska bli fler och för att mer miljöteknik ska komma ut på marknaden, säger Annie Lööf.

Tre fjärdedelar, 12 miljarder, kommer att riktas till innovationer, öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, och främja förnybar energi och miljöteknik.

Läs mer här:

http://www.regeringen.se/sb/d/18459/a/237541