FN-organet bakom immaterialrätt, WIPD, har inrättat World Intellectual Property Day som infaller 26 mars varje år. Eftersom det är en lördag i år har den förlagts till måndagen den 28 mars. Dagen är ett tillfälle att sätta fokus på frågor om kreativitet och skapande, och vilken roll immaterialrätten spelar för innovation. Läs mer på http://www.prv.se/wipd2014.