Idag, den 13 mars går starten för en ny innovationstävling där syftet är att finna nya idéer på lösningar inom avfallshantering, lösningar som kan ta Sverige högre upp på avfallstrappan.

SAMSA Innovation är ett projekt inom Samsa (en samverkansorganisation för Skånes och Blekinges kommunala avfallsverksamheter) där man söker en lösning på hur vi kan ta Sverige högre upp på avfallstrappan.

Att utveckla ett bättre och effektivare kretslopp är inte bara något som är viktigt för organisationens medlemmar i södra Sverige. Motsvarande behov finns i resten av landet och inte minst ute i världen.

Tävlingen är en av de första innovationsupphandlingarna i Sverige som genomförs som en så kallad förkommersiell upphandling.

http://www.mentornewsroom.se/nyheter/recycling/tavling-utveckling-av-avfallshantering/