50 000 kr söker ägare –
Sök stipendium för IT-innovationer inom vård och omsorg!

Har du en bra idé? Som kanske lett till ett nytt arbetssätt? Eller på annat sätt gör din arbetsdag utvecklande och intressant?

Hur du söker Vitalis stipendium

Förutsättningar
Ett stipendium har instiftats av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare. Stipendiet skall delas ut årligen och premiera personal inom vård & omsorg som genom nytänkande utvecklar användarnära innovationer. Stipendiet avser att belöna innovativa insatser inom områdena tillgänglighet, inflytande och säkerhet. Insatserna skall ha skett med hjälp av IT-stöd och/eller IT-baserade lösningar. Effekten av insatserna skall ha medfört en påvisbar ökad nytta för vårdtagare/brukare/patienter, personal, organisation och samhällsekonomin. Beslut skall ha tagits om att den innovativa insatsen skall implementeras, alternativt redan vara implementerad, i ordinarie verksamhet. Insatsen skall innebära en tillämpning, ej en programvara. Stipendiet är öppet för sökande från Sverige, Norge och Danmark.

Mer info här:

http://www.vitalis.nu/stipendium/hur-du-soker-vitalis-stipendium/