SKAPA Utvecklingsstipendium är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet med stipendiet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan omvandla sina produkter/tjänster till kommersiella möjligheter. Förutom det nationella stipendiet på 500 000 kronor som fördelas till maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 10 000 kronor samt diplom. Juryn kan även utdela hedersom­nämnanden.

Utdelning av stipendiet sker i Stockholm i oktober.

http://www.stiftelsenskapa.se/ansokan1/