Här samlas företrädare för Sveriges science parks och inkubatorer med politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter för dialog, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Mer info och Anmälan sker här: http://www.sverigesinnovationsriksdag.se/