En sluss under den nya Göta älvbron i Göteborg kan bli verklighet till år 2020. Visionen är att flytta mer transporttrafik från vägarna till sjöfarten för att låta näringslivet fortsätta att växa.

Gothenburg Sluls Group driver projektet “Sluls”, ett holländskt ord som står för inverterad eller negativ sluss. Tanken är att bygga en sluss under den nya Göta älvbron för att kunna sänka fartygen under bron.

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2244765-fartygen-sanks-under-nya-bron