“Erfarenheten visar att rådgivning från i dag aktiva företagare är det som fungerar bäst för att få i gång nya företag och få dem att överleva. I sitt ”jobb- och företagspaket” inför förra valet deklarerade allianspartierna att de ville förstärka rådgivningen för blivande företagare.

Den lilla privata stiftelsen NyföretagarCentrum bedriver just sådan verksamhet, liksom till exempel Svenska uppfinnarföreningen. För fem år sedan beställde näringsdepartementet en extern utredning (FBA-utredningen) för att se på effektiviteten i nyföretagarstödet. Den visade att NyföretagarCentrum ensamt bidrog till att skapa lika många nya företag som fjorton andra organisationer. Med den skillnaden att NyföretagarCentrum då fick 2 miljoner kronor från staten och att de andra, främst statliga myndigheter, fick 130 miljoner. Sedan dess har miljonerna på den statliga sidan ökat till miljarder, medan NyföretagarCentrum fått 500000 kronor mer. ”

Läs hela artikeln här:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/djungel-av-olika-stod-lyfter-inte-foretagandet_8929046.svd