Svenska Uppfinnareföreningen får sju miljoner kronor i anslag från Vinnova för att stärka verksamheten för uppfinnare. Förutom drygt två miljoner till basverksamheten 2014 har Vinnova beslutat att stödja utvecklingen av Innovation för Regional Tillväxt, IRT, under tre år framöver. Det är en satsning på närmare fem miljoner för att stötta fristående uppfinnare i den tidiga processen.

http://www.uppfinnare.se/vinnova_7miljoner