GUF:s Idestipendium 2013

Birgitta Barkland mottog 30/10 Göteborgs Uppfinnareförenings Idestipendium för 2013 för hennes uppfinning Hipup.