Göteborgs Uppfinnareförening ställer ut på New-Tech-mässan i Göteborg.