För första gången delade GUF i går kväll ut diplom för Berömvärda insatser. Mottagare är Benny Hedlund och Yahya Can. Benny för hjälp och stöd till medlemmarna inom teknik och konstruktion, och dessutom har han ordnat sponsorer som stödjer GUF. Yahya Can för att tre år i rad helt på egen hand ha arrangerat föreningens sommaravslutningar, med guidning, mat och spännande resmål.

Benny Hedlund och Yahya Can

Diplomutdelning på GUF