Svenskt Näringsliv lanserar ett reformförslag i tre steg för att stärka innovationspolitiken. Den svenska klusterpolitiken måste omprövas och näringspolitiken bör vara generell, inte selektiv. Slutligen behövs ett nytt fokus i forskningspolitiken. Se hela seminariet här.

http://www.svensktnaringsliv.se/reformagendan/livesandning-reformer-for-en-ny-innovationspolitik_207927.html