Välkommen till vårt webbsända seminarium om värdering av IP-tillgångar i små och medelstora företag där närings­livets värderingsproffs lyfter frågan med företaget PROSK8 som exempel.

http://www.prv.se/sv/Kunskapscenter/radgivare/Kommande-kurser/Seminarium-18-oktober-vardering-av-IP-tillgangar/