Svenska Uppfinnareföreningen och Hjälpmedelsinstitutet har med stöd av Jimmy Dahlstens Fond initierat ett nätverk för uppfinnare, företagare och finansiärer med intresse för att nya och förbättrade hjälpmedel kommer fram.

Den första nätverksträffen genomfördes den 3 oktober.

Hemsida.