Göteborgs Uppfinnareförening har ikväll delat ut årets Idestipendium. Det blev Birgitta Barkland som fick stipendiet för sitt bärhjälpmedel Hipup. Hipup är patentsökt och varumärkesskyddat. Tester har gjorts under de senaste 6 månaderna och förhandling pågår nu med tillverkande industri.

Vi önskar Birgitta stort lycka till med sin uppfinning.

Lena Nyström, Göteborgs Uppfinnareförening