Uppfinnaren Håkan Lans förlorar tvist om betalning av rättegångskostnader [2013-09-25] Nacka tingsrätt Genom en dom av Nacka tingsrätt i dag förpliktas Håkan Lans och hans bolag Uniboard AB att betala ca 1,7 miljoner US-dollar till datortillverkaren Acer. Tvisten gäller de rättegångskostnader som Håkan Lans och Uniboard dömts att betala i tidigare patenttvister vid domstol i USA. Håkan Lans och Uniboard ska även betala Acers rättegångskostnader i den tvist som tingsrätten nu dömt i, ca 2,3 miljoner kr. – Läs mer här