“Global Innovation Index är skapat av handelshögskolan INSEAD i samverkan med fyra partners Alcatel-Lucent, Booz & Company, the Confederation of Indian Industry (CII) och World Intellectual Property Organization. Indexet visar till vilken grad länder svarar mot beredskapen för innovation, något som är direkt kopplat till landets möjligheter att anamma och dra nytta av teknologi samt förbättra mänskliga resurser och den institutionella prestandan. Studien tittar på institutioner, mänsklig kapacitet, generell-, informations- och kommunikationsteknologisk infrastruktur, sofistikerad marknad, sofistikerat affärsliv, näringslivets förfining, forskning/vetenskap, och välstånd.”

Läs resten på hemsidan eller i detta PDF dokument.