De ekonomiska ramarna för EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020, är nu satta. Horizon 2020 kommer ge ett ökat fokus på marknadsfrågor.

ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm