“Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att i samarbete med Almi Företagspartner AB (Almi) genomföra en pilotinsats för att stärka tillväxten i små och medelstora företag.

– För någon vecka sedan utsågs Sverige till världens näst bästa land på innovationer. Mitt mål är att vi ska vara bäst och därför satsar regeringen ytterligare tolv miljoner kronor på att stimulera små och medelstora företags innovationsarbete. Syftet är att öka tillväxten, säger näringsminister Annie Lööf.

För genomförandet av insatserna får Vinnova 2 000 000 kronor för 2013 samt 10 000 000 kronor för 2014. Pengarna ska användas för att hjälpa företagen med utvecklingsanalys genom att kartlägga deras behov av ny kunskap, ny teknik, hantering av immateriella tillgångar, innovationsledning och validering av kommersiella förutsättningar.

Resultatet av uppdraget och redovisning av hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 juli 2015.”

www.regeringen.se