Kort innebär det att man hjälper och agerar bollplank med råd och stöd kring utvecklingen av en medlems uppfinning, så att medlemmen kommer vidare i innovationsprocessen.

För att bli antagen som mentor inom mentorprogrammet behövs erfarenhet av att ha tagit en produkt eller tjänst till marknaden, som uppfinnare och/eller som entreprenör.

En mentorperiod sträcker sig över två terminer och innefattar minst tre möten per termin. Nästa period startar nu i höst 2013 och avslutas våren/sommaren 2014.

Tror du att du har förmågan att bli en av de mentorer som våra medlemmar gärna vill ha som bollplank?
Läs mer i bifogat dokument, och svara så snabbt som möjligt. Vi vill matcha ihop med adepter så vi kan köra igång direkt när vi startar höstterminen.

Det finns inga speciella frågor som vi vill att du ska svara på, men utgå från det bifogade dokumentet och skriv några rader om varför just du skulle bli en bra mentor.

GUF Mentor

Maila svaret till Stefan Andtbacka, stefan.andtbacka@telia.com