Regeringen har idag gett Vinnova i uppdrag att genomföra en innovationstävling för att stimulera ny miljöteknik. Samtidigt har regeringen gett SCB i uppdrag att ta fram och vidareutveckla statistik över miljötekniksektorn. Båda uppdragen är en del av regeringens miljöteknikstrategi, där regeringen under 2011-2014 satsar 400 miljoner på att utveckla miljöteknik och miljöteknikexport.

Ämnesområde: Miljö, energi och klimat
Statsråd: Anna-Karin Hatt
http://www.regeringen.se/sb/d/17513/a/218834.