Det är nu dags att nominera, informera medlemmar och lägga ut på era hemsidor/facebook-sidor om Årets kvinnliga uppfinnare. Nominering kan ske fram till den 19 augusti. Stipendiesumman är 25 000 kronor. Här finns material att utgå ifrån:

http://www.uppfinnare.se/sokes_uppfinnarkvinna_2013

samt

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/uppfinnare/pressrelease/view/soekes-aarets-uppfinnarkvinna-867654