Göteborgs uppfinnareförening har interna mentorer som ställer upp helt ideellt. Nu väntar de på att få adepter inför hösten 2013 – våren 2014.

Vill du bli en av dessa adepter? Du kan då få stöd av en mentor som agerar bollplank och kan ge råd och stöd kring utvecklingen av din uppfinning.

Mentor ansokan