Innovationsdag, hållbara innovationer och innovationsstödsystemet i Sverige.
Deltagaren får en samlad bild av ett regionalt och nationellt innovationsstöd, samverkan och utvecklingsmöjligheter

Innovatum, Chalmers Energicentrum och Elfack 2013 samverkar kring denna dag.

Läs mer här:

http://greeninnovationcontest.se/konferens-15-maj-svenska-massan/