INTERNATIONALISERING 
 – seminarier för små och medelstora företag som vill ta steget ut på en internationell marknad
 
Enterprise Europe Network anordnar under våren en seminarieserie om internationalisering. Seminarierna riktar sig till små och medelstora företag som har funderat på att ta steget ut på nya marknader och som söker information och råd för att lyckas på sin resa.

Seminarieserien består av tre seminarier:1. Strategi för internationalisering – 7 maj 2013, 08.00-10.30 (Länk för anmälan)�
 – Varför ska jag sikta mot nya marknader?
 – Vad ska jag tänka på och hur ska jag gå tillväga? Lyssna till Business Sweden.
 – Företag berättar om sina erfarenheter av internationalisering

2. Finansiering av internationalisering – 23 maj 2013, 08.00-10.00
(Länk för anmälan)
 – Vi har samlat flera viktiga aktörer som berättar om de bidrag och lån som finns att söka.
     o Västra Götalandregionen – affärsutvecklingscheckar och konsultcheckar
     o ALMI – exportlån
     o Exportkreditnämnden – EKNs garantier och krediter
 – Exporttjänsteföretagen är en branschförening för exportkonsulter. Konsulterna hjälper svenska företag med internationell tillväxt genom att erbjuda professionell rådgivning och operativ hjälp.

3. Affärskultur, förhandling och avtal, 11 juni 2013 08.00-10.00 (Länk för anmälan)
 – Hur fungerar det i andra länder?
 – Hur ska jag förhandla?
 – Vad ska jag tänka på när jag tecknar avtal?

Du kan välja att delta på ett eller flera seminarier utifrån vad som passar ditt företag. Vi inleder varje tillfälle med kaffe och smörgås och avslutar med frågor och mingel.

Plats: Business Region Göteborg, Norra Hamngatan 14, Göteborg i konferenslokal Sparre

Kostnad: Deltagande är kostnadsfritt, vi bjuder på fika.

Anmälan: Anmälan görs till varje enskilt seminarium på Business Region Göteborgs hemsida.
Kontakt: Maria Lundin, 031-367 61 17 eller maria.lundin@businessregion.se