Alla företag – små som stora – har immateriella tillgångar. Hur tillgångarna hanteras kan vara avgörande för hur väl företaget lyckas med sin affärsidé och sin konkurrenskraft.

 Om du också har insett att dina immateriella tillgångar är en framgångsfaktor för ditt företag så har du nu chansen att vända och vrida på de möjligheter och fallgropar som finns.

Den 26 april öppnar vi dörrarna för en dag fylld av intressanta seminarier. Du kan följa seminarierna på plats i VINNOVA:s lokaler i Stockholm, via webben eller tillsammans med någon av de organisationer som anordnar aktiviteter under dagen.

Seminarieprogram och aktiviteter under dagen hittar du här: www.prv.se/wipd2013