Säljer ditt företag produkter/tjänster som lämpar sig för export?
Vill du att ditt företag ska växa på en större inhemsk eller internationell marknad?

Nu finns det möjlighet att ansöka om en utvecklingscheck på upp till 50 000 kr.

Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag av regeringen att fördela medel till affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom det nationella programmet Främja kvinnors företagande. Av de tilldelade medlen har regionutvecklingsnämnden beslutat att avsätta 1 miljon kronor till utvecklingscheckar under 2013. Målet med insatsen är att öka lönsamheten i små och medelstora företag genom ökad internationalisering.

Målgrupper:

Målgrupper för utvecklingscheckarna är små och medelstora företag, som helt eller till minst hälften, ägs och drivs av en kvinna. Företaget måste också vara verksamt i Västra Götaland.

Villkor:

Företag kan ansöka om en utvecklingscheck på högst 50 000 kr. Utvecklingschecken får utgöra högst 50 procent av företagets kapitalbehov för aktuell insats.

Sökande företag ska ha en omsättning på ca 500 tkr/år, högst 250 anställda och goda förutsättningar för att växa.

Med ansökan ska företaget bifoga en utvecklingsplan för insatsen.

OBS! Stödet får inte användas för att täcka företagets löpande utgifter.

Ansökan:

Ansökan lämnas ut efter kontakt med någon av nedanstående handläggare.

Beslut:

Beslut om utvecklingscheck tas löpande så länge det finns pengar att fördela.

Kontaktpersoner:

Kontakta någon av nedanstående handläggare för mer information och ansökan.

• Jane Boyton, 010-44 11 645, jane.boyton(a)vgregion.se
• Marie Sjövall, 010-44 11 649, marie.sjovall(a)vgregion.se
• Marieanne Gustafsson, 010-44 13 687, marianne.gustafsson(a)vgregion.se

Se hemsidans artikeln här.