Denna vecka införs i USA en stor förändring i deras patentsystem. Man börjar nämligen tillämpa principen ”first-to-file” istället för  ”first-to-invent”.  Med andra ord gäller nu samma princip i USA som i Europa.

”First-to-file” principen går ut på att den som först lämnar in en ansökan om patent är den som har rätten till uppfinningen. Skulle det vara så att två företag sitter och utvecklar samma sak så är det alltså företaget som först lämnar in ansökan som kommer ha rätten till uppfinningen, även om det andra företaget kan visa att de kom fram till uppfinningen först.  Tvärtom förhållandet är det man kallar ”first-to-invent”.

Mer om förändringen kan man läsa på UPSTO´s hemsida