SUF informerar om att förnyelseavgifterna på amerikanska patent ökar med mellan 24 och 54 procent från och med tisdag 19 mars 2013.

Taxeringsår Ökning Large Entity Ökning Small Entity
4 450 USD 225 USD
8 700 USD 350 USD
12 2590 USD 1295 USD

Förnyelseavgifter kan betalas upp till sex månader före ordinarie förnyelsedatum, och gäller från tidpunkten för betalning. SUF rekommenderar att betala/förnya de USA-patent som har ordinarie förnyelsedatum mellan 19 mars 2013 och 18 september 2013 med de gamla avgifterna.

Läs mer på SUF.