Ökad kritik mot samordningen av statliga innovationsinsatser. Men en positiv helhetsbedömning av det svenska innovationsklimatet av svenska och utländska företagsledare som placerar Sverige på en sjätteplats i världsrankingen. Det är några av slutsatserna GE Innovation Barometer 2013, där 3100 företagsledare från 25 länder ingår, varav 100 från Sverige. Undersökningen presenterades på ett seminarium på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Läs mer här.