Sök SKAPA Stipendier 2013

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Vi bär på en stolt uppfinnartradition alltsedan Alfred Nobels dagar. Stiftelsen SKAPA vill uppmuntra idérika människor genom att dela ut Sveriges största innovationspris – SKAPA-stipendierna

SKAPA Utvecklingsstipendium

SKAPA Utvecklingsstipendium är instiftat till minne av uppfinnaren Alfred Nobel. Syftet är att ge stöd åt uppfinnare så att de kan utveckla sina uppfinningar till produkter och tjänster på marknaden. Förutom det nationella stipendiet på 600 000 kronor som fördelas på maximalt tre pristagare får de 24 länsfinalisterna vardera 20 000 kronor samt diplom. Juryn kan även dela ut hedersom¬nämnanden.

Stipendiets huvudsyfte
Med priset vill SKAPA belysa den betydelse som innovationer har för den ekonomiska utvecklingen. En förutsättning för tillväxt är stimulans till nytänkande och här har SKAPA-priset en viktig roll som energiskapare. Stipendiets huvudsyfte är att uppmärksamma uppfinningar i ett tidigt skede.

SKAPA Framtidens Innovatör

Var fjärde nyregistrerat företag har startats av en ung person, under 30 år. För att uppmuntra ännu fler unga att våga tro på sina idéer och bidra till Sveriges utveckling lanserades 2011 utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör.

– Det finns oerhört många engagerade innovatörer i Sverige, men medelåldern på dem som förverkligar sina idéer är ofta ganska hög. Genom utmärkelsen SKAPA Framtidens Innovatör vill vi rikta oss särskilt till alla under 30 år, säger Mats Olsson, ordförande i SKAPA.

Syftet med SKAPA Framtidens Innovatör är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer så att de kan förverkliga sina idéer. Alla födda mellan 1983 och 1994 har nu chansen att vara med och tävla om 150 000 kronor (tre nationella vinnare får 75 000, 50 000 respektive 25 000 kronor) de 24 länsfinalisterna får vardera 10 000 kronor samt diplom. VINNOVA står bakom SKAPA Framtidens Innovatör.

Ansökningarna till SKAPA Utvecklingsstipendium och SKAPA Framtidens Innovatör hanteras gemensamt

Ansökan görs senast 5 maj 2013

Även i år sker ansökan i det ansökningsformulär som ligger här på www.stiftelsenskapa.se.

Formuläret gäller för både SKAPA Utvecklingsstipendium och SKAPA Framtidens Innovatör.

Ansökan skickas av stiftelsen SKAPA vidare till ALMI Företagspartner i ditt län.

Urvalet sker i två steg

• Först sker urvalet regionalt inom länet, där den regionala juryn utser länsvinnare för SKAPA Utvecklingsstipendium och, bland dem som inte blir det och är födda mellan 1983 och 1994, länsvinnare för SKAPA Framtidens Innovatör.

• Därefter sker urvalet nationellt för hela landet. De regionala förslagen bedöms av en jury utsedd av Stiftelsen SKAPA.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Stor prisutdelning i oktober

Den 3 oktober 2013 utses vinnarna i en ärofylld prisutdelning av en celeber prisutdelare på mässan ”Eget Företag” i Stockholm.

Ansök här.