Idag är det 127 år sedan Svenska Uppfinnareföreningen grundades, det gör SUF till världen äldsta uppfinnarförening. Grundaren var ingen mindre än den välkände patentingenjören och ballongfararen Salomon August Andrée. Mycket har hänt under åren och utvecklingen har gått rasande fort. Grundarens intentioner är dock bestående och präglar verksamheten än idag – att företräda Sveriges uppfinnare och bidra till att fler idéer blir innovationer.

Den 12 mars uppmärksammas med ett seminarium på Ingenjörshuset där forskarrapporten ”Uppfinningars betydelse för Sverige” presenteras. Under kvällen ordnas möte i riksdagshuset mellan innovationsforskare, politiker, uppfinnare och Svenska Uppfinnareföreningens innovationsråd.

Läs mer på SUF