Inom ramen för TvärLivs-projektet “Innovativa bärprodukter..” anordnas den 13-14 mars 2013  seminariet och workshopen “Bär, hälsa och innovativa livsmedel” vid Lindholmen Science Park i Göteborg.

Alla med intressen inom bärområdet är mycket välkomna att deltaga.

Syftet med mötet är diskutera aktuellt kunskapsläge och att gemensamt komma fram till idéer för framtida forskningsprojekt och aktiviteter inom bärområdet.

Mer  information om mötet och program för de båda dagarna finns i bifogad pdf-fil.

Läs mer här.

Anmälan (senast den 18 februari) kan göras via följande länk: http://www.chalmers.se/chem/SV/amnesomraden/livsmedelsvetenskap/tema-bar/aktuellt/registrering