Industri & Teknik

Industri & Teknik heter Stockholmsmässans nya mäss- och mötesplats för industriförnödenheter, produktionslösningar, logistik och en rad andra områden som behövs inom tillverkande industri. Den nya mässan genomförs i så kallat fast fair format med modulmontrar under två dagar i oktober och ersätter Tekniska Mässan som lagts ned.

En effektiv och inspirerande mötesplats för industrin att visa upp teknik och lösningar, göra affärer och hämta nya uppslag att utveckla sin verksamhet. Att vi förändrar namn, form och till viss del innehåll är ett direkt resultat av önskemål som framkommit från både utställare och besökare.

Nytt format
Industri & Teknik kommer att genomförs vartannat år med start i oktober 2013. Formatet blir så kallat fast fair som innebär att mässan byggs upp med ett begränsat antal färdiga monterstorlekar. Ytterligare en nyhet är att mässan genomförs under två dagar mot tidigare fyra.
Det blir enklare för utställarna att planera sin medverkan och besökarna möter en överskådlig och tydlig mässa.

Exempel på det som kommer att visas på Industri & Teknik är handverktyg, transmissioner, hydraulik, pneumatik, verktyg, montering, materialhantering, lager, logistik, truckar, miljöteknik, skyddsutrustning, förbrukningsartiklar, svets, övrig fogning, yt- och värmebehandling och förpackning.

Tre parallella mässor
Industri & Teknik genomförs 16-17 oktober 2013. Parallellt arrangeras ytterligare två nya mässor på Stockholmsmässan: Bilar som jobbar samt AMEC – Asset Management Expo & Conference.

Fakta om fast fair
• Ett nytt, enkelt och effektivt format för möten och event.
• Alla utställare medverkar under samma förutsättningar.
• Kompletta monterpaket i tre olika storlekar till fasta priser.
• Tillgång till digitala verktyg för kommunikation, nätverkande och marknadsföring mot kunder ingår.

Se inbjudningsfolder!