Det är nu klart att Tieto sponsrar Vitalis-stipendiet även 2013. Precis som tidigare utdelas två stipendier, på vardera 25 000 kr. Dels inom kommunsektorn, dels inom den landstingsstyrda vården.
Stipendiet premierar personal inom vård och omsorg som med hjälp av IT utvecklar användarnära tillämpningar med tydliga nyttoeffekter för patienter och personal.
Läs mer här.