Hos Företagarna Göteborg kan du söka stipendium i fyra stiftelser för hantverk.

Gustaf & Torild Hammars stiftelse
Understödsstiftelsen
Utbildningsstiftelsen
Överskottsmedel 1891 års Industriutställning

Ansökningsperiod 1 gäller från 2013-01-01 till och med 2013-04-30.
Besked för första ansökningsperioden lämnas senast 2013-05-30.

Ansökningsperiod 2 gäller från 2013-05-01 till och med 2013-10-31.
Besked för andra ansökningsperioden lämnas senast 2013-12-31.

Läs mer här.