GU Holding, Encubator och Chalmers Innovation har startat ett gemensamt arbete för att hitta nya miljöteknikidéer att kommersialisera. Inkubatorerna ämnar lyfta fram sina respektive industripartners och söka nya, för att tillsammans med dessa premiera förstärkt miljöarbete inom respektive organisation. Huvudsyftet är att på lång sikt få en mer positiv miljöpåverkan i stort i Göteborgsområdet.

Läs hela artikeln här.