På Nyföretagarcentrums hemsida kan man läsa följande:

“Sverige ligger inte i topp vad gäller entreprenörskapsnivåerna. En omfördelning av statligt stöd måste nu ske så att de ideella rådgivarorganisationernas kompetens bättre tas till vara. Därför har ett Aktörsråd nu bildats av flera ideella rådgivarorganisationer.

Organisationerna NyföretagarCentrum Sverige, Connect, Svenska Uppfinnareföreningen, Coompanion, Winnet, Drivhuset och Venture Cup vill att staten på ett bättre sätt tar till vara på den kompetens som finns hos rådgivarorganisationerna – de som dagligen möter nya företagare. Det engagemang och kunskap som finns hos rådgivarorganisationerna kan inte ersättas av myndighetskontakter. Aktörsrådet vill ha en konstruktiv dialog med regeringen om hur mer företagande och tillväxt kan skapas i Sverige. ”

Läs hela artikeln här.