En av våra GUF-medlemmar har tillsammans med två uppfinnare från Lidköpings Idé
– och Uppfinnareförening tänkt ut ett innovativt rörsystem. Det är tänkt att
avhjälpa översvämningsfrågan för Vänern, en fråga som statens Klimat- och
sårbarhetsutredning högprioriterat, och som av regeringen bedöms som ha
nationellt intresse. Samtidigt ska det oönskade men rena Vänervattnet kunna bli
önskvärt dricksvatten för Göteborgare.

TV-reportage från SVT Västnytt:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/#./raka-ror-mot-oversvamningar?&_suid=135790132651303635827423038541

Ett längre radioreportage från P4 Värmland (10 minuter in i sändningen):
http://sverigesradio.se/sida/ljud/4354755

Stefan Andtbacka