Genom samarbete med Hjälpmedelsinstitutet kan Svenska Uppfinnareföreningen informera om möjligheten att söka stöd för utveckling av din idé inom området hjälpmedel.

Hjälpmedelsinstitutet stödjer utveckling av hjälpmedel som tillgodoser angelägna behov hos personer med funktionsnedsättning. Under 2013 avsätts totalt 900 000 kronor för detta ändamål.

Det går att ansöka om stöd vid tre tillfällen under året, sista ansökningsdag 2013 är 15 februari, 2 maj och 1 oktober.

Mer information finns på www.uppfinnare.se/stod_hjalpmedel