På Svenska UppfinnareFörenings Facebooksida kan man läsa följande inlägg, gjord av Malin Mohr:

“Dags för motioner till årsmötet 2013 och förslag till förtroendevalda!

Motioner som skall behandlas på årsmötet 2013 ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari. För beredning av inlämnande motioner ansvarar styrelsen, mottagaradress är Svenska Uppfinnareföreningens kansli.

Har du förslag på personer som är lämpliga och intresserade av att vara förtroendevalda i Svenska Uppfinnareföreningen? Senast den 15 februari måste valnämnden, via Svenska Uppfinnareföreningen kansli, ha ditt förslag. Då kan ditt bidrag behandlas av valnämnden inför årsmötet 2013.”