Viktig information till alla medlemmar i Göteborgs UppfinnareFörening : Motioner till årsmötet ska vara GUF’s styrelse tillhanda senast den 31 december och skickas till info@guf.se