“Näringspolitiskt forums fjärde rapport syftar till att ge en översikt över forskningsläget
och debatten inom innovationsområdet, med särskild betoning på kopplingen
till regioner och kluster. Författarna pekar också ut några vägar till en framgångsrik
innovationspolitik för Sverige. Bland annat presenteras en modell med sju ”innovationsgap”
som försämrar innovationskraften inom kluster och förlag ges på hur vi kan
bygga ett mer innovationsdrivet Sverige.”

Med dessa ord inleds Entreprenörskapsforum’s fjärde rapport, och du kan läsa den i sin helhet här.