Göteborgs uppfinnareförenings Idestipendium 2012 på 4000 kr tilldelades den 31/10 till Henrik Gudmundsson för hans geniala och kompakta lösning kallad “Mr Foot”, grattis! Vi hoppas att pengarna och berömmelsen kan komma väl till pass och underlätta processen för Henrik.

GUF