Du som utvecklar inom området Gröna Innovationer tag chansen till att vara med i Green Innovation contest! Här tävlar hållbara miljöinnovationer – allt ifrån energi, beteendeförändringar, teknik, resurser, vatten, appar. Din innovation är en vara eller tjänst som är redo att utvecklas till en produkt, med tydlig fördel för miljön. Den är en ny eller avsevärt förbättrad produkt, den kan också vara en befintlig teknik i ett nytt användningsområde. För att produkten ska vara hållbar ska den utöver miljönytta även ta hänsyn till samhällets och människors välmående idag och i framtiden. I Green Innovation Contest har vi antagit följande definition av begreppet Miljöinnovation:  som introduktionen av en ny, eller avsevärt förbättrad, produkt (vara eller tjänst), process, organisatorisk förändring eller marknadsföringslösning som förminskar användandet av naturresurser (inklusive material, energi, vatten och land) och som minskar utsläpp av skadliga substanser över hela livscykeln.

Det finns mycket att vinna på att vara med i Green Innovation Contest. Bara anmälan och verifieringen innebär att du kommer att få insikt i marknads- och miljöpotentialen hos din innovation. Du får återkoppling, tips och råd tillsammans med rekommendationer. Insikter som hjälper dig framåt. Nu kan du visa upp hela värdet av din innovation så att du kan nå ut. I tävlingen kommer du att synas för marknaden, potentiella kunder, investerare och finansiärer. Vem vet vad dessa nya kontakter kan leda till.

Tillhör du pristagarna får du där utöver personlig coaching av erfarna personer, presentationsmöjligheter mot dina kunder och kontakter samt ett paket av anpassade innovations- och företagstjänster.

Green Innovation Contest finansieras av Energimyndigheten, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen och projektleds av Innovatum AB i Trollhättan. Tävlingen genomförs i samspel med nationella eller regionala innovations- och företagsstödsorgansationer. Sista anmälningsdatum är den 31 december.

greeninnovationcontest.se