SÖK STÖD FÖR TEKNIKUTVECKLING AV BIOGRAFTJÄNSTER Filminstitutet utlyser via Svenska Uppfinnareföreningen ett stöd riktat tillteknikleverantörer med eller utan erfarenhet av film- och biografbranschen.Det är startskottet för att ta fram biograftjänster för personer medsynnedsättning och personer med läs- och skrivsvårigheter. Totalt rör detsig om drygt 1,8 miljoner potentiella nya biobesökare. Mer information om utlysningen och hur du kan söka stöd förteknikutveckling: http://www.uppfinnare.se/film_bast_pa_bio